Tabel Shio

SHIO 1 : BABI
01 = 13 = 25 = 37 = 49 = 61 = 73 = 85 = 97

SHIO 2 : ANJING

02 = 14 = 26 = 38 = 50 = 62 = 74 = 86 = 98

SHIO 3 : AYAM
03 = 15 = 27 = 39 = 51 = 63 = 75 = 87 = 99
SHIO 4 : MONYET
04 = 16 = 28 = 40 = 52 = 64 = 76 = 88 = 00
SHIO 5 : KAMBING
05 = 17 = 29 = 41 = 53 = 65 = 77 = 89
SHIO 6 : KUDA
06 = 18 = 30 = 42 = 54 = 66 = 78 = 90
SHIO 7 : ULAR
07 = 19 = 31 = 43 = 55 = 67 = 79 = 91
SHIO 8 : NAGA
08 = 20 = 32 = 44 = 56 = 68 = 80 = 92
SHIO 9 : KELINCI
09 = 21 = 33 = 45 = 57 = 69 = 81 = 93
SHIO 10 : HARIMAU
10 = 22 = 34 = 46 = 58 = 70 = 82 = 94
SHIO 11 : KERBAU
11 = 23 = 35 = 47 = 59 = 71 = 83 = 95
SHIO 12 : TIKUS
12 = 24 = 36 = 48 = 60 = 72 = 84 = 96